!!! OZNAM !!!

!!! OZNAM !!!

S ľútosťou oznamujeme všetkým farníkom, že od 1. januára do odvolania sa brány všetkých chrámov vo farnosti pre verejnosť zatvárajú. Ďakujme Pánu  Bohu za to, že sme mohli aspoň v posledný deň roka poďakovať za všetky dobrodenia roka a odprosiť.

Prosíme Vás všetkých o dodržiavanie všetkých pokynov, chráňte seba a ochránite tým aj svojich blízkych. S Božou pomocou to zvládneme.

Share this post