OZNAM!

OZNAM!

Prítomnosťou na sv. omši prehlasuje každý veriaci, že spĺňa podmienky účasti. V prípade nedodržania podmienok berie na seba zodpovednosť za vzniknuté dôsledky. Všetci, ktorí prichádzajú na sv. omšu majú mať pri sebe doklad o očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19 (max. 180 dní) a doklad totožnosti.

Predvianočná spoločná sviatosť zmierenia nebude. Nenechávajte si sviatosť zmierenia tesne pred sviatkami. Nájdite si čas a prichádzajte priebežne počas adventu. Taktiež ste povinní mať pri sebe hore spomenuté doklady. Buďme zodpovední a ohľaduplní k sebe navzájom.

Ďakujeme za pochopenie.

Share this post