Pocta nášmu rodákovi

Pocta nášmu rodákovi

„Kto chce dobro konať, musí dobro poznať.”

Vo štvrtok, 14. januára, za účasti cirkevných predstavených, veriacich a príbuzných po slávnostnej svätej omši v košickom Dóme sv. Alžbety odhalili pamätnú tabuľu nášmu rodákovi  pápežskému prelátovi Mons.  Antonovi  Harčárovi.    Pri tejto milej  akcii si zúčastnení pospomínali  naňho  ako  na  cirkevného predstaviteľa,  kňaza,  ale aj  ako profesora, človeka s veľkým srdcom, prísneho, ale aj spravodlivého, ktorý zažil nespravodlivé  väznenie, bol kňazom v pastorácii, ale aj 40 rokov predsedom Cirkevného diecézneho súdu.

Podľa jeho príkladu poznávajme dobro, aby sme ho mohli konať.

Share this post