POKYNY K PRIMÍCIÁM

POKYNY K PRIMÍCIÁM

POKYNY K PRIMÍCIÁM:

– sv. omša je naplánovaná na priestranstve pred kostolom v Močidľanoch, čiže parkovanie osobných vozidiel bude po bočných uličkách v Močidľanoch až po družstvo;

parkovanie autobusov smer Uz. Pekľany (bandurkareň);

– obchádzka vozidiel počas omše od 10.00 hod. do 12.00 hod. cez osadu;

obrady požehnania omšového rúcha a rodičovské požehnanie bude v rodnom dome novokňaza o 9.30 hod.;

– v sprievode sa presunieme ku kostolu, kde o 10.00 hod. začne sv. omša;

– prineste si so sebou stoličky;

– dodržujte pokyny usporiadateľov;

Ďakujeme za pochopenie.

Share this post