POSOLSTVO BISKUPOV SLOVENSKA

POSOLSTVO BISKUPOV SLOVENSKA

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Drahí bratia a sestry,

Share this post