Pôst a púť za kňazov

Pôst a púť za kňazov

         Slovensko má opäť príležitosť urobiť pre svojich kňazov niečo veľké a zároveň jednoduché. 15. septembrom  začína 40. dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. (15.09.2015 0:01 – 24.10.2015 23:59) Veriacim sa odporúča, aby  sa aspoň jeden deň postili na tento úmysel tak ako na Popolcovú stredu a Veľký piatok, pritom v ten deň zúčastniť sa na sv. omši  a obetovať ju za kňazov, pomodliť sa ruženec, litánie, či zúčastniť sa na adorácii. Naviac tí, ktorí môžu, majú možnosť sa zúčastniť 26. septembra na púti za kňazov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

        Kňazi sa modlia za im zverení ľud, prečo by ľud nemohol im to oplatiť? Veď koľkí kňazi to potrebujú! Sú to kňazi starí, chorí;  kňazi trpiaci rôznymi závislosťami;  kňazi, ktorí nás pokrstili; kňazi, ktorí nám vyslúžili a vysluhujú sviatosti; všetci tí, ktorí nám pomáhajú na ceste k Bohu. Ale potrebujú to aj tí, ktorí sa rozhodujú  odpovedať na Božie volanie.

Share this post