POŽEHNANÉ SVIATKY

POŽEHNANÉ SVIATKY

Všetkým Vám


želáme radostné prežitie Veľkonočných sviatkov, aby Vzkriesený Ježiš Kristus

naplnil Vaše srdcia pokojom, dobrotivosťou a láskou k Bohu a k ľuďom.

Požehnané veľkonočné sviatky Vám prajú

Vaši duchovní otcovia.

Share this post