Požehnané sviatky

Požehnané sviatky

„Pravé Svetlo,

ktoré osvecuje každého človeka prišlo na svet.“

Jn1,9

Vtomto čase pološera a polotmy,

kde ľuďom veľa nádej nevraví,

nech každému zažiari pravé Svetlo,

osvetlí cestu životom

a privedie každú životnú situáciu

do úspešného konca!

Nech každý z nás sme svetlom

jeden pre druhého nielen v tieto sviatočné dni,

ale každý deň budúceho roka.

Share this post