Požehnané Veľkonočné sviatky

Požehnané Veľkonočné sviatky

Radosť z veľkonočného Ježišovho víťazstva

nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Hojnosť  milostí od zmŕtvychvstalého Krista,

pokoj a zároveň plnosť radostí z veľkonočného

tajomstva.

Share this post