Požehnanie kríža

Požehnanie kríža

V dejinách spásy ľudstva hory mali veľký význam. Boh veľakrát konal z hory,  aby zachránil ľudstvo a rozdával milosti. Hory sú pomyselným rebríkom, ktorým človek  stúpa z údolia pozemského života k Bohu, k večnosti. Človek môže Boha chváliť, Bohu ďakovať, ale aj vyprosovať si milosti z každého miesta na zemi, ale zvláštne čaro modlitby i mlčania má miesto, kde sa stromy „dotýkajú“ oblakov. Takým miestom je aj najvyššie miesto Jarovnického chotára Končistá hura. Tak sa volá. Na tomto mieste sa v sobotu 8. júna zišli  veriaci našej farnosti spolu s pánom kaplánom Bystríkom a bohoslovcom Ondrom, aby v hodine Božieho milosrdenstva požehnali kríž. Kríž, ku ktorému budú prichádzať rodáci i cudzí ľudia, aby ponorení v modlitbe mimo hluku všedných dní, v tichosti sa spájali so Stvoriteľom a vyprosovali pre seba aj pre svojich blízkych milosti potrebné k spáse. Aby ďakovali za predkov, po ktorých zdedili nielen tieto hory, ale hlavne dedičstvo viery. Aby si oddýchli na tele i na duši.

Pane, požehnaj každého, kto v dobrom bude prichádzať na toto miesto.

Pane, požehnaj všetkých, ktorí na česť a chválu Božiu postavili tento kríž, ktorého jedno rameno objíma človeka a to druhé spája nebo so zemou.

Pane, odmeň svojou štedrosťou všetkých, ktorí sa pričinili o túto Bohu milú udalosť.

Viac fotografií si môžete pozrieť v galérii.

Share this post