Požehnanie veľkonočných jedál

Požehnanie veľkonočných jedál

      Mnohí z vás si nevedia predstaviť Veľkonočné sviatky bez požehnaných veľkonočných jedál. Nakoľko ani tieto sviatky to nie je možné, ponúkame vám možnosť zjednotiť sa v rodine nielen pri sviatočnom stole, ale aj pri tomto, možno pre niekoho nezvyčajnom úkone, pri požehnaní jedál v rodine.   Modlitbu požehnania veľkonočného jedla  sa môže pomodliť otec alebo matka v rodine a pred vchodom do kostola máte svätenú vodu, ktorú použijete na toto požehnanie, alebo aj požehnanie príbytku, ak ste ešte v tomto roku nestihli. 

       Prajeme vám, aby ste počas týchto sviatkov mocne pocítili Ježišovu prítomnosť. Aby vo vašich srdciach sa usídlila istota, že Ježiš je stále s nami, aj teraz v týchto časoch.

Share this post