POŽEHNANÚ VEĽKÚ NOC

POŽEHNANÚ VEĽKÚ NOC

Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“                                                                                                                                                                                                            (Ján, 14,6)

 

                   Vo svetle posolstva vzkrieseného Krista nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja. Nech skutok Kristovej lásky oslavujúci život, je zdrojom načerpania síl, optimizmu a radostí do všedných dní osobného aj pracovného života.

Share this post