POŽEHNANÝ ADVENT

POŽEHNANÝ ADVENT

 

     Už ste začali? Vy áno? A Vy ešte nie? Kedy začnete? Neviete o čom je reč? No presa o upratovaní,  o pečení bobaľkov, o pečení a zdobení perníkov. Veď to je veľmi  dôležité urobiť pred príchodom Vianoc. Ba u niekoho aj to najdôležitejšie.

     Áno, je to dôležité. Ale nie tak dôležité,  ako upratať inde ako vo svojich príbytkoch. Upratať v príbytku svojho srdca. Umyť okno svojho svedomia, aby sme jasne videli, že na svet prichádza najväčšia Láska sveta. Boh sa znižuje a zostupuje v podobe malého dieťaťa na zem. Vyvesiť čisté  záclony lásky, aby sme mohli cez nich vidieť potreby svojho blížneho. Napiecť perníky spolupatričnosti a ochoty a s nimi podať pomocnú ruku blúdiacim, hladujúcim, odídeným. Rozvoňať  srdcia láskou a pokojom, aby nikto pri nás nezažil pach príkoria, výsmechu, pohŕdania.

     Je to na každom z nás, ako sa zariadime. Ježiško, ako malé dieťa, uzrel svetlo sveta v malej chudobnej maštaľke. Nikto neumyl na nej okná, ak tam vôbec boli, nevyleštil nábytok, nevyškrobil záclony, nenapiekol perníky. Nikto Ho tam nečakal. Vlastne áno! Boli tam dvaja ľudia, ktorí Ho čakali a tešili sa naňho. Panna Mária a svätý Jozef boli tými, ktorí sa svojim životom pripravovali na Jeho príchod. Pre nich nebolo nič dôležitejšie ako On, Boh v podobe malého dieťaťa.

     Pán Ježiš prišiel a opäť príde bez ohľadu na to, či vyleštíme príbytok, nakúpime dostatok jedla, darčekov. Preňho bude najdôležitejšie, či a ako sme pripravení my. A nielen preňho. Od dobrej prípravy záleží, nielen prežitie našich najbližších Vianoc, ale aj Vianoc po Jeho druhom príchode.

POŽEHNANÝ ADVENT

Share this post