Milostiplný Nový rok 2013

Milostiplný Nový rok 2013

       Končí sa rok. Pred nami sú jeho posledné hodiny. Väčšina z nás bilancuje, hodnotí, čo a ako sme prežili, urobili. Tieto chvíle končiaceho sa roka sú aj dobrou príležitosťou na ďakovanie. Poďakovať sa Pánu Bohu za všetky milosti a dobrodenia, ktoré nám v tomto končiacom sa roku doprial. Za lásku, ktorou nás zahŕňal. Budeme ďakovať ľuďom okolo nás za ich blízkosť, spolupatričnosť, za ich lásku. Priať si, materiálne dobrá, veľa radostí a málo starostí. Dobrý rok pre kresťana je rok, kedy aj napriek starostiam, či radostiam  Boh neostáva bokom. Ak každá hodina, každý deň v roku nie je premárneným časom, ak je časom častého stretávania sa s Ježišom v Eucharistii,  ak je časom, keď sme nepremárnili príležitosť poslúžiť blížnemu, ak sme každý deň začínali a končili s Bohom, s Jeho požehnaním. Preto prosme Ježiša v jasliach a Jeho Matku Máriu, aby sme každý deň vedeli prežívať tak, ako by bol posledným dňom, čo nám Pán doprial. 

Share this post