POZOR ZMENA!

POZOR ZMENA!

 

OZNAM

POZOR ZMENA!

 Všetci určite viete, že bol vyhlásený núdzový stav, ktorý sa dotýka každého z nás. Dávame Vám preto na vedomie zmeny, ktoré budú v našej farnosti:

  • Sväté omše budú bez spevu.
  • Aj keď je Ružencový mesiac, modlitba sv. ruženca sa nebude modliť v kostole pred sv. omšou. Budete mať dôvod a príležitosť sa ju pomodliť doma v rodine.
  • Opäť budú omše v nedeľu pre seniorov.
  • Seniori, taktiež ľudia trpiaci chronickými ochoreniami, ľudia po operačných zákrokoch, ako aj tí, ktorí sa starajú o seniorov, môžu znovu uprednostniť sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu, taktiež možnosť duchovného sv. prijímania.
  • Vzhľadom na platné obmedzenie počtu prítomných na sv. omši, ktorý nesmie presiahnuť spolu s asistenciou 50 osôb, slovenskí biskupi od 10. 2020až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
  • Po naplnení maximálneho počtu sa do kostola nedostanete!

 

Sväté omše v nedeľu (už aj nasledujúcu 4.10.) budú takto:

8:00 hod.       Močidľany a Daletice

9:15 hod.       Farský kostol a osada – SENIORI

10:30 hod.     Farský kostol a osada

 

Prosíme o dodržiavanie pravidiel, rúško, dostatočné odstupy a dezinfekcia rúk.

Chráňme seba aj ostatných!

Taktiež prosíme o modlitby a obety za ukončenie pandémie a pomoc a ochranu pri zvládaní tejto situácie.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Share this post