POZOR, ZMENA !!!

POZOR, ZMENA !!!

Človek mieni, Pán Boh mení! Tak je to aj u nás. Vzhľadom  k tomu, že v sobotu bude konsekrácia filiálneho kostola v Daleticiach, svätá omša vo farskom kostole o 18:30hod. nebude!!!! Stretneme sa o 17:00 hod. v Daleticiach.

Share this post