Pozrite sa, čo sa u nás deje

Pozrite sa, čo sa u nás deje

Máme za  sebou už skoro pol kalendárneho roka, ktorý sme začali pri polnočnej adorácií. Pokračovali sme darovaním krvi. Odpustová slávnosť na sviatok Sv. Antona, pustovníka, prišla v poriadnej chumelici. Zimu, silný vietor i mráz, zažil aj pán biskup Stanislav Stolárik, ktorý sa k našim veriacim prihovoril povzbudivými slovami pri svätej omši.

Po fašiangoch sme sa prehupli do pôstneho obdobia. Tohoročný pôst bol výnimočný, zvlášť jeho koniec. Prišli k nám misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Posledné misie boli v Jarovniciach pred desiatkami rokov, takže pre mladších to bolo niečo nové,  skôr narodení  si pripomenuli ako to bolo počas misií niekedy. Farnosť sa pripravila nielen na ďalší život, ale aj na Veľkú noc, ktorá sa tohto roku po prvý krát slávila vo všetkých kostoloch, aj filiálnych. K  Veľkému piatku neodmysliteľne patrí krížová cesta, ktorá je už nepísanou tradíciou, tak pre našu farnosť, ako aj pre farnosť Ražňany.

Po Veľkonočných sviatkoch sa začala rekonštrukcia filiálneho kostola v Daleticiach.

Pre napojenie farského kostola na obecný vodovod a kanalizáciu bolo nevyhnutné vykonať sondy nariadené pamiatkovým úradom. Tým sa začala „devastácia“ farského dvora. Obkopali sme kostolné múry, základy, aby sme kostol odvodnili, taktiež  odviedli dažďovú vodu. Nasledovala úprava chodníkov. Medzitým sa začalo s búracími prácami na dome, takzvanom kantorskom byte a dome, ktorý farnosť odkúpila pre potreby výstavby centra pre rehoľné sestričky z Congregácie Jesu, ktoré u nás pôsobia.

Posledné dni i týždne sú v našej farnosti veľmi rušné, nielen pre veriacich, ale zvlášť pre našich duchovných otcov. Pastoračné povinnosti však nešli bokom. Okrem pravidelných slávení  – Prvé sv. prijímanie vo farskom kostole a kostole Panny Márie Fatimskej, sme mali vo farnosti aj Sviatosť birmovania, ktorú našim tridsiatim siedmym mladým ľuďom udelil pán biskup Stanislav Stolárik.

Mesiac máj   bol plný aktívnej činnosti vo farnosti. Okrem už vyššie spomínaných slávení, opäť to bola Milosrdná kvapka krvi, putovali sme do Krakowa na Púť rádia Lumen, slávili odpustovú slávnosť vo filiálnom kostole Panny Márie Fatimskej.

Na sviatok Božského Srdca sme požehnali, v minulom roku opravenú kaplnku Božského Srdca. Bolo to taktiež pri príležitosti 10. výročia založenia Bratstva Božského Srdca a v deň 10. výročia kňazskej vysviacky nášho pána farára Radoslava.

Je toho naozaj dosť, čo sa urobilo a ešte je potrebné urobiť. S Božou pomocou a pomocou farníkov sa to všetko určite hravo zvládne. Fotografie zo spomínanej činnosti si môžete pozrieť na našej internetovej stránke v sekcii fotogaléria.

Share this post