POZVÁNKA NA ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ

POZVÁNKA NA ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ

„Nasledujte Krista! Vystríhajte sa odpadlíkov a bludárov!“ 
Sv. Anton pustovník

       V nedeľu, 20. januára, vás pozývame na odpustovú slávnosť sv. Antona pustovníka. Odpustová slávnosť, ktorej hlavným celebrantom bude vdp. Marián Loja, rodák z Jarovníc, farár vo Vyšnej Voli, sa začne o 10:00 hod. akadémiou.  Začiatok odpustovej sv. omše je o 10:30 hod.

Príďte osláviť Nebeského Otca sv. omšou pri príležitosti sviatku patróna farnosti.

Share this post