Pozvánka na odpustovú slávnosť

Pozvánka na odpustovú slávnosť

    „Ježišu, urob nás nástrojmi svojej lásky a daj, aby aj cez nás, ako cez sv. Antona, pustovníka, svietilo Tvoje svetlo na iných ľudí.“

            Sv. Anton, pustovník, vás všetkých pozýva osláviť Nášho Nebeského Otca odpustovou sv. omšou pri príležitosti jeho sviatku, sviatku patróna farnosti. Slávnosť sa začne o 10:00 hod. slávnostnou akadémiou, odpustová sv. omša začne o 10:30 hod. Len pri Ježišových nohách nájdeš pravý pokoj a šťastie.

Share this post