POZÝVAME VÁS na konsekráciu

POZÝVAME VÁS na konsekráciu

Sotva  dosť  vďačnosti nájdeme, aby sme mohli ďakovať Nášmu Nebeskému Otcovi za dary, ktorými nás obdarováva. Napriek tomu tak chceme  urobiť ďakovnou sv. omšou v sobotu, 30. 6. 2012 o 17:00 hod., pri ktorej J. E. arcibiskup Alojz Tkáč konsekruje novo obnovený kostol sv. Mikuláša v Daleticiach. Zároveň uvedie doterajšieho správcu  farnosti ThLic. Radoslava Gejguša do funkcie farára farnosti Sv. Antona, pustovníka v Jarovniciach.  Všetci ste srdečne pozvaní.  Vďaka patrí Bohu známym darcom, dobrodincom a všetkým, vďaka ktorým sa toto dielo podarilo.

Share this post