PREDSAVZATIA PRE NOVÝ ROK

PREDSAVZATIA PRE NOVÝ ROK

Za pár dní je Sviatok obetovania Pána. V nás ešte stále doznievajú sviatky Vianoc a Nového roka. S nimi sa spája zvyk dávať si predsavzatia. Svätý Otec František nám ponúka deväť predsavzatí, ktoré by mal kresťan plniť každý deň v roku.

  1. STARAJTE SA O SVOJ DUCHOVNÝ ŽIVOT,  o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.
  2. STARAJTE SA O RODINNÝ ŽIVOT a dávajte deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.
  3. STARAJTE SA O SVOJE VZŤAHY S DRUHÝMI, premieňajte svoju vieru av život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
  4. STARAJTE SA O SVOJ JAZYK. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.
  5. LIEČTE RANY SRDCA OLEJOM ODPUSTENIA. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.
  6. DBAJTE NA SVOJU PRÁCU. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.
  7. VYVARUJTE SA ZÁVISTI A ŽIADOSTIVOSTI, NENÁVISTI A NEGATÍVNYCH POCITOV, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacích iných.
  8. MAJTE SA NA POZORE PRED NENÁVISŤOU, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existencionálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.
  9. STARAJTE SA O BRATOV A SESTRY, KTORÍ TO POTREBUJÚ… starých, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.

Share this post