Príďte darovať krv!

Príďte darovať krv!

       Pozývame všetkých, ktorí chcú urobiť niečo pre blížneho a nevedia ako, aby prišli  11. septembra k nám na faru. Bude sa tu darovať krv! Vy, ktorí z nejakého dôvodu nemôžete byť darcami, aj Vy príďte podporiť darcov. Aby ste nechodili s prázdnymi rukami, môžete priniesť darcom nejaké občerstvenie. Veď si to zaslúžia!

Tešíme sa na Vás!

Share this post