PROGRAM ROZLÚČKY S J.EM. JOZEFOM KARDINÁLOM TOMKOM