REFERENDUM

REFERENDUM

Dňa  7.2.2015 sa uskutoční referendum o ochrane rodiny, ktorého predmetom budú 3 otázky:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 1. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 1. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Dôvod referenda:

V súčasnosti vláda pripravuje zákony týkajúce sa rodiny, výchovy a zdravého vývoja našich detí, o ktorých nás pravdivo alebo vôbec neinformuje. Týmto zákonom predchádza celoštátna stratégia rodovej rovnosti, ktorá bola schválená 20.11.2014.

Pozrite si[button link=“https://www.lifenews.sk“ border=“red“ text=“light“ window=“yes“]noviny[/button] a [button link=“https://www.youtube.com/watch?v=Wknpl13mwT0&feature=youtu.be“ border=“red“ text=“light“ window=“yes“]video[/button]

 

Dôsledky rodovej ideológie v krajinách, kde bola prijatá (napr. Česká republika, Holandsko, USA, Austrália, Taliansko, Španielsko, Švédsko, Anglicko, Francúzsko, Nový Zéland):

 1. sexuálna výchova detí v materských školách vrátane výučby dotýkania sa genitálií a podávania informácií, že si môžu vybrať, či chcú byť chlapec alebo dievča 
 2. učenie detí, že obnažovanie sa pred druhými je normálne
 3. sexuálna výchova u detí na základných školách vrátane výučby masturbácie, používania sexuálnych pomôcok, navádzania na sex a to aj s osobou rovnakého pohlavia
 4. väzenie za nesúhlas so zúčastnením dieťaťa na hodine sexuálnej výchovy, prípadne násilné donútenie dieťaťa zo strany pedagógov zúčastniť sa  
 5. odobratie dieťaťa z rúk biologických rodičov a následné pridelenie dieťaťa na adopciu homosexuálnym a lesbickým párom 
 6. otvára brány sodómii, promiskuite, pedofílii a zoofílii
 7. zánik pojmov mama a otec (namiesto toho použité pojmy rodič 1, rodič 2)
 8. berie deťom detstvo, čistotu a nevinnosť

Milujem svoju rodinu

Ochráňme naše rodiny, naše deti, budúce deti, vnúčatá, našu krajinu! Nedovoľme, aby zanikla tradičná rodina, ktorá pozostáva z muža, ženy a dieťaťa a POĎME HLASOVAŤ!

3x ÁNO PRE NAŠE DETI A VNÚČATÁ, KTORÉ NIE SÚ TOVAR, ANI HRAČKA

 

Share this post