ROK BOŽIEHO SLOVA

ROK BOŽIEHO SLOVA

Dnešným dňom začíname Nový rok. Áno, je 1. decembra, nie 1. januára, ale aj napriek tomu je tu Nový rok. Začíname Nový liturgický rok, ktorý pre nás kresťanov je novým začiatkom.

Mária svojím „FIA“ zmenila dejiny ľudstva. Jedno, jediné SLOVO!  Ona nevedela, čo bude ďalej. Ona sa oddala Božej vôli. A tak sa „Slovo telom stalo a prebývalo medzi nami…“ (Jn1,14-18).

Dnes sa k nám prihovorili v pastierskom liste otcovia biskupi, aby nám viac objasnili dejinné udalosti, ktoré sa začali Máriiným rozhodnutím. Čo pre ľudstvo znamenalo a znamená SLOVO, BOŽIE SLOVO, čo pre mňa znamená Božie slovo? 

Prečítajme si ho opäť a zamyslíme sa nad odporúčaniami otcov biskupov na tento rok. Snažme sa, aby to nebol rokom prázdneho slova, ale ROKOM BOŽIEHO SLOVA .

Požehnaný advent vám prajú vaši duchovní otcovia.

Share this post