Rozdúchajme oheň v duši

Rozdúchajme oheň v duši

        Začal sa prvý zimný mesiac december, s jeho príchodom sa ochladilo. Chlad sa zahniezďuje v prírode, vrýva sa pod kožu.

        Začal sa advent, začiatok cirkevného roka. Prišiel čas, aby sme zabojovali s vnútorným ochladením. Často sa stáva, že si naňho zvykneme a nerobíme nič preto, aby sme sa z toho stavu dostali. S blížiacimi sa sviatkami snažíme skrášliť príbytky, venujeme sa skrášľovaniu nášho tela. Len naša duša ostáva opustená, skrehnutá, uzimená. Do toho stavu ochladenia sa dostáva ten, kto odmieta, či už vedome, alebo z ľahostajnosti stretnutie sa s Kristom vo svätom prijímaní. Teraz je ten čas, uvedomiť si, že lásku, ktorá ochladla treba roznietiť.  Je čas uvedomiť si dôležitosť Eucharistie. Božie milosrdenstvo čaká na nás, aby sa oheň lásky v našich srdciach mohol rozhorieť. Nenechajme ho čakať. Neutekajme od ohňa, ak je nám zima.

        Boží Syn prichádza na tento svet aj napriek našej nehodnosti. Nepremeškajme príležitosť  na dobrú duchovnú  prípravu nielen na Vianoce, ale hlavne na Jeho druhý príchod. Najlepšou prípravou je sviatosť zmierenia a časté prijímanie Eucharistie. A v tomto čase adventu  nám kňazi ponúkajú v každom kostole, každej kaplnke možnosť urobiť niečo pre seba, pre svoju skrehnutú dušu. Opätovne rozdúchajme oheň lásky, aby mohla k nám prísť BOŽIA LÁSKA.

Share this post