RUŽENČIARI, POZOR!!!

RUŽENČIARI, POZOR!!!

Pozývame všetkých členov Ružencového bratstva na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v sobotu, 16. marca 2013, so začiatkom o 9.00 hod. Program bude prebiehať paralelne vo farskom kostole aj v kostole Panny Márie Fatimskej v osade. Zariaďte si svoje povinnosti tak, aby ste sa (všetci členovia) mohli obnovy zúčastniť. Okrem duchovnej stránky, Vás budú o. Dominikáni v prednáškach informovať o povinnostiach vyplývajúcich z členstva, ako aj o správnom fungovaní ružencového spoločenstva.

Počas duchovnej obnovy bude možnosť zakúpenia rôznych materiálov z ponuky Dominikánskeho Mariánskeho Centra – časopis Ruženec, knihy, sady tajomstiev posvätného ruženca, prísľuby Panny Márie, koruna Panny Márie a iné.

 

 

PROGRAM OBNOVY:

 

 9.00  – privítanie, úvod

 9.15  – prednáška o modlitbe posvätného ruženca

10.00 – modlitba posvätného ruženca

10.30 – prednáška o ružencovom bratstve, prísľuby od P. Márie, formy ruženca:

– živý , -svätý,  -večný

12.00 – svätá omša

13.00 – obed

14.00 – prednáška o stanovách Ružencového Bratstva          

– o  živote Ružencového Bratstva

– ako vytvárať živé spoločenstvo

15.00 – korunka Bož. milosrdenstva

–  adorácia

15.30  – neformálne stretnutie

– rozhovory, diskusia

– otázky a problémy miestneho spoločenstva 

– možnosť modlitby chvál, odprosení, príhovornej modlitby 

Share this post