SCHIZOFRÉNIA – choroba kresťanov

SCHIZOFRÉNIA – choroba kresťanov

 

     Každý z nás bojuje s nejakou chorobou. Niet človeka, ktorého by netrápil nejaký neduh, či je mladý, či starý, či si to prizná, alebo nie. To trpí telo.

    Horšie však je, ak trpí naša duša. Najčastejšou diagnózou kresťanov je schizofrénia. Možno si poviete, že ste o takom niečom, o takej diagnóze – schizofrénii duše –  ešte nepočuli.  Nepočuli, ale trpíme ňou všetci. Ako to zistiť, či sa to týka aj mňa? Sledujme najčastejšie príznaky:

  • Chodím denne na svätú omšu, pristupujem k Eucharistii. Keď vyjdem z kostola, na susede, kolegyni neostane nitka suchá.
  • Nosím bielu stužku, symbol počatého dieťaťa, ale v krvi mi koluje antikoncepčná tabletka.
  • Nemôžem sa dočkať tretej hodiny popoludní, aby som sa pomodlil Korunku. Odriekam: – … pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami…. A pritom nepodám ruku, neodpustím sestre, bratovi.
  • Pol hodiny dokážem kľačať pred Sviatosťou Oltárnou, ale nepomôžem starému, chorému.
  • Na krížovej ceste rozjímam o umučení Pána, ale sám ho križujem neviazanými zábavami, radovánkami pri piatkových zábavách, diskotékach.
  • Pri pohrebe plačem, omdlievam pri truhle, ale len čo je hrob zasypaný kvetinami, na zosnulého si ani nespomeniem, nestojí mi ani za jedno „Odpočinutie večné…“

     Čo sa s tým dá robiť, ak ste zistili na sebe niektorý z týchto príznakov? Je to jednoduché. Existuje jedna ambulancia, v ktorej sa dá táto choroba liečiť. Vďaka Bohu je v každom meste, skoro v každej dedine, ba je ich aj niekoľko na jednom mieste. Každý ju môže navštíviť, neplatí tu žiadna rajonizácia. Podmienkou je, že každý musí prísť sám a hlavne – dobrovoľne. Tá ambulancia sa volá SPOVEDELNICA, pracujú v nej tí najlepší špecialisti. Teraz máme šťastie, v týchto dňoch sú ordinačné hodiny predĺžené a lekárske služby posilnené. Je len na nás, či a kedy navštívime túto ambulanciu. A hlavne, či budeme dodržiavať pokyny lekárov a pravidelne užívať predpísané lieky. Ale každý, kto sa chce liečiť, kto chce vyliečiť schizofrenickú chorobu svojej duše, musí pravidelne túto ambulanciu navštevovať a dodržiavať liečebný poriadok. Je to ťažká a dlhodobá liečba, ale preliečiť sa, vyliečiť chorú dušu, stojí za to!

Share this post