Slávnosť v poľovníckom združení Srnka

Slávnosť v poľovníckom združení Srnka

2. septembra sa v neďalekom chotári, pri obci Svinia, konala milá slávnosť. Poľovnícke združenie Srnka si pripomenulo 50. výročie svojho založenia a zároveň 60 rokov od postavenia chaty Srnka. Pri tejto príležitosti duchovní otcovia vdp. Juraj Valluš a vdp. Blažej Tomko z farnosti Svinia a vdp. Bystrík Sabo kaplán z našej farnosti požehnali sochu sv. Huberta, chatu Srnka a blízky prameň. Pod sochu sv. Huberta, patróna poľovníkov, členovia združenia uložili pamätnú listinu pre budúce generácie na pripomenutie nielen tejto udalosti, ale aj ako odkaz budúcim generáciám, aby ostali verné Stvoriteľovi, Darcovi všetkých darov, Nebeskej Matke Panne Márii ako aj sv. Hubertovi, patrónovi poľovníkov. 

Fotografie z tejto udalosti si môžete pozrieť tu.

Share this post