Spomienka na Mons. MICHALA ADAMA

Spomienka na Mons. MICHALA ADAMA

      V pondelok, 27. 10., uplynie 40 rokov od smrti Mons. Michala Adama, rodáka z Jarovníc – Močidlian. Pri tejto príležitosti a zároveň pri príležitosti nedožitého  115. výročia jeho narodenia sa stretneme o 17:00 hod. pri jeho hrobe na Močidľanskom cintoríne. Pokračovať budeme o 17:30 hod. modlitbou sv. ruženca v kostole Povýšenia sv. kríža. Spomienka na nášho rodáka vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať vd. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára v Košiciach, v ktorom bol aj Mons. Michal Adam v r. 1945 vicerektorom. Celebrantovi je naša farnosť taktiež blízka, pretože aj on má v nej korene. Mons. Michalovi Adamovi vďačíme za to, že máme medzi sebou vzácnu relikviu sv. kríža. Viac zo života Mons. Adama sa môžete dozvedieť z [vision_button url=“http://www.farnostjarovnice.sk/farske-oznamy/“ class=“button“ size=“small“ color=“purple“ target=“_self“ lightbox_content=““ lightbox_description=““] Pustovníka č. 22 [/vision_button]

Share this post