Spovedanie pred Vianočnými sviatkami 2022

Spovedanie pred Vianočnými sviatkami 2022

Sviatosť zmierenia – táto sviatosť Cirkvi, nás pozýva k obráteniu pohľadu na Ježiša, a požaduje, aby sme zanechali akékoľvek násilie v myšlienkach, slovách i skutkoch, či už voči blížnym alebo voči stvoreniu. Pápež František

Share this post