SRDEČNÁ VĎAKA

SRDEČNÁ VĎAKA

            Všade okolo počúvame o rôznych anketách. Zlatý slávik, OTO, GRAMMY, Miss, Oskar a mnoho iných. Sú to ocenenia z rôznych oblastí života. Je však mnoho oblastí, v ktorých sa žiadne ocenenie neudeľuje. Niektoré veci, činnosti berieme samozrejme, nepozastavujeme sa nad nimi.

        Skončilo sa obdobie pôstu, sme vo veľkonočnom období. O dôležitosti a význame Ježišovho účinkovania, smrti a zmŕtvychvstania teraz uvažovať nebudeme. To by nebolo krátke zamyslenie! Človek  nevie, nedokáže a nie je v jeho moci udeliť ocenenie Vykupiteľovi.

    Za uplynulé obdobie, posledných niekoľko týždňov patrí ocenenie práce tých, ktorí v spovedelniciach presedeli hodiny a hodiny, cez nich prechádzal všetok ten odpad zla hriechu. Ktorí nám sprostredkovali odpustenie a milosrdenstvo, aby sme mohli s čistým srdcom prežiť Ježišov triumf. Unavení, vyčerpaní, mnohokrát na pokraji fyzických i psychických síl vždy pripravení a ochotní poslúžiť, požehnať. Vyvrcholením maratónu spovedania bolo Veľkonočné TROJDNIE. Najdôležitejšia, najkrajšia a najvyčerpávajúcejšia časť liturgického roka. Koľko síl a obetovania sa ich to stálo? Koľkí z nás si to uvedomili, koľkí z nás ich zbytočne, bezdôvodne v tom vypätom čase otravovali. Koľkí z nás im pomohli? Urobme si anketu. Kategórie ako najtrpezlivejší, najláskavejší, najobetavejší a iný naj… si môžeme vytvoriť sami. Ku každej kategórii si priraďme toho svojho favorita. Nemusíme ich vytiahnuť na pódium slávnych, stačí poďakovať, dať im vedieť, že si to ceníme. Sošku s názvom MODLITBA odovzdať Nebeskému Otcovi s poďakovaním za nich a prosbou o požehnanie. A Panne Márii ich odovzdať v modlitbe s prosbou o ochranu.

       Vďaka Vám naši kňazi, naši farári, kapláni,  naši duchovní otcovia!

 

 

 

Share this post