Svätý Otec odchádza z Petrovho stolca

Svätý Otec odchádza z Petrovho stolca

Dnes, 11. 2. 2013,  Svätý Otec Benedikt XVI. oznámil, že posledný februárový deň tohto roka sa vzdá svojho úradu. Stalo sa to na sviatok Panny Márie Lurdskej a zároveň 21. Svetový deň chorých.

„Po opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia pred Bohom, som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym spôsobom,“ povedal okrem iného Svätý Otec Benedikt XVI.

Spojme sa v tento čas v modlitbe a prosme o Dary Ducha Svätého pre kardinálov, ktorí sa zúčastnia na konkláve, voľbe nového pápeža. Zároveň prosme Nebeského Otca, aby nám dal milujúceho  pápeža a nezabudnime na odstupujúce Svätého Otca. Nech mu Pán dopraje veľa zdravia a milostí a odmení ho za neľahkú prácu, ktorú prinášalo riadenie Cirkvi v dnešnom svete.

Share this post