Sviatok sv. Antona, pustovníka

Sviatok sv. Antona, pustovníka

V utorok, 17. januára, sme mohli prežiť krásne chvíle na odpustovej slávnosti patróna našej farnosti sv. Antona, pustovníka. Hlavným celebrantom bol náš bývalý pán kaplán Radko Sabol.

Slová v príhovore zameral na odpoveď nášho svätca istému človeku, ktorý mu položil otázku: „Čo mám robiť, aby som sa páčil Bohu?“ Svätec odpovedal: “Kamkoľvek pôjdeš, vždy maj Boha pred očami, čokoľvek urobíš, alebo povieš, založ to  na svedectve sv. Písma, na ktoromkoľvek mieste budeš žiť, neodchádzaj z neho priskoro. (Jozef Leščinský, Perlový náhrdelník, str. 444) V jednej odpovedi tri rady, odporúčania. Ak ich budeme vo svojom živote podľa rady pustovníka sv. Antona dodržiavať, nemusíme sa ničoho báť, dôjdeme šťastne do nášho cieľa, ktorým je večný život.

Diakon Tomáš a Dávid tiež nechýbali. Bola to krásna slávnosť. Nech ich Pán požehnáva na ich ceste za Kristom. Pán Boh zaplať!

Share this post