Týždeň Cirkvi pre mládež

Týždeň Cirkvi pre mládež

Rada pre mládež a univerzity pripravuje 20. – 26. novembra 2023 Týždeň Cirkvi pre mládež. Zmyslom Týždňa Cirkvi pre mládež je ukázať, že Cirkev je tu pre mladých.

„Radosť v Pánovi je vašou silou.“ (Neh 8, 10)

Cirkev túži po tom, aby ste vnímali, že stojí pri vás aj v týchto časoch, kedy nám možno téma „Radostní v nádeji“, ktorú určil Svätý Otec František. Keď nám zaznie, aby sme boli radostní, automaticky nám napadne otázka: „A ako? Prečo?“ Len preto, že sa to má? Radostní nie sme preto, že všetky okolnosti sú skvelé a jednoduché. Ale preto, že Ježiš je tu. Je s nami. A záleží mu na každom človeku – obzvlášť na mladých ľuďoch. Nádej môžeme mať preto, lebo nás Kristus posilňuje. Dôvera v neho vzbudzuje nádej a pomáha, aby aj naša malá snaha urobila tento svet lepším, naše domovy miestom prijatia a naše chrámy a spoločenstvá miestami otvorenosti. Ďakujeme vám, že to tvoríte. Nestrácajte nádej a nebojte sa. Je vo vás dostatok “svetla” aby ste žiarili, ako k tomu vyzval Svätý Otec na SDM v Lisabone. My chceme v tomto neistom svete kráčať spolu s vami a počuť vás. Žehnáme každému jednému z vás. Nech vám Pán dá Ducha sily, lásky a odvahy. Sme za vás vďační.

Share this post