Týždeň, ktorý zmenil svet!

Týždeň, ktorý zmenil svet!

Ak Ježišovi nedovolíš,

aby ti na Zelený štvrtok umyl nohy,

na Veľký piatok nepochopíš,

prečo sa za teba modlí na kríži.

A ak na Veľký piatok nepochopíš,

čo je zmyslom Ježišovej smrti,

na veľkonočné ráno budeš stáť

pred prázdnym hrobom bez toho,

aby si hľadal Víťaza.

Share this post