Týždeň modlitieb za duchovné povolania so sv. Jozefom

Týždeň modlitieb za duchovné povolania so sv. Jozefom

 „Jozef, syn Dávidov, neboj sa.“ (Mt 1,20)

Máš veľa nezodpovedaných otázok? Trápia ťa pochybnosti? Zmietaš sa v spleti svojich myšlienok? Nevieš sa rozhodnúť? Zamysli sa nad životom sv. Jozefa. Obráť sa na svätca, ktorému Boh prevrátil život na ruby.

Nebáť sa

Aj keď napriek neistote a váhaniu pocítiš, že už nemôžeš viac odsúvať túžbu darovať Mu život, ver, že Boh je verný svojim prisľúbeniam.

Dôverovať

Sv. Jozef riskoval a obetoval vlastné plány, aby nasledoval tajomné Božie plány s absolútnou dôverou.

Darovať sa

Božie povolanie nás stále núti vychádzať zo seba, zveriť sa Božej milosti, opustiť vlastné plány a pohodlie a povedať Bohu „áno“.

Počúvať Boží hlas

Boh hovorí k nám potichu v hĺbke srdca, nerobí nátlak na našu slobodu, svoje plány nám dáva poznať opatrne.

Každodenné prežívanie vernosti

Sv. Jozef prežívaním  vernosti voči  svojim každodenným povinnostiam je vzorom a inšpiráciou pre bežný život každého kresťana.

Tajomstvo radosti

Každodenná vernosť povolaniu je radosťou pre každého, kto si zvolil Boha za centrum svojho života.

Zmysel života

Život máme, len ak ho dávame, skutočne ho vlastníme, iba ak ho celkom darujeme.

Prosme „Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“.

Share this post