TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. Týždeň pred touto nedeľou, od 27. apríla do 3. mája, je Týždňom modlitieb za duchovné povolania.  Všetci potrebujeme dobrých a svätých kňazov, dobré a sväté zasvätené osoby. Modlime sa za nové povolania, modlime sa za tých, ktorých Pán povoláva, aby mali odvahu a dobrú vôľu prijať Jeho povolanie. Modlime sa za tých, ktorých už povolal, aby vytrvali v povolaní, aby im dal Pán silu zvládnuť toto poslanie.Nájdi si chvíľku času a pomodli sa túto modlitbu:

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá  spolupracovať na Božom pláne.
Amen.

   Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

 

 

 

 

Share this post