Účasť na sv. omši od 19. 4. – pravidlá

Účasť na sv. omši od 19. 4. – pravidlá

Ako už viete, od pondelka 19. apríla je umožnené verejné slávenie bohoslužieb. Podľa vyhlášky ÚVZSR je však obmedzený počet osôb zúčastnených na bohoslužbách, ktorý nesmie presiahnuť jednu osobu na 15 m². Po zvážení všetkých možností sme sa rozhodli takto:

  • na sv. omšu môže prísť iba 10 osôb, a to 10 osôb z rodiny, z ktorej je úmysel sv. omše;
  • omše sa budú slúžiť iba vo farskom kostole (v týždni aj v nedeľu);
  • všetky úmysly sv. omší sa presúvajú do farského kostola;
  • časy sv. omší budú nasledovné:

08:00 hod. – sv. omša s úmyslom z Močidlian;

09:15 hod. – sv. omša s úmyslom z Daletíc;

10:00 hod. – sv. omša s úmyslom z Jarovníc;

10:30 hod. – sv. omša s úmyslom z Jarovníc – osady;

  • kostol bude otvorený 10 minút pred začatím sv. omše;
  • naďalej je nutné dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia: prekrytie horných dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia rúk a 2-metrové odstupy;

Kvôli limitovanej účasti stále platí dišpenz od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. Prosíme vás, aby ste zodpovedne dodržali všetky opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka.

Share this post