UPRATOVANIE V SEBE

UPRATOVANIE V SEBE

Zima akoby sa ešte iba teraz zobudila a ujala sa vlády. Nič nenaznačuje na jarné upratovanie. Napriek tomu je čas upratať. Upratať si nie príbytok rukou zhotovený, ale príbytok, ktorý sa ukrýva v každom z nás. Všetci vieme, čo  a ako treba upratať, čo a ako treba vyvetrať. Teraz je ten správny čas. Prichádza čas pôstu.  Nestačí sa iba dať poznačiť popolom, najlepšie hneď ráno, aby každý videl, že sa kajáme.

Pán Ježiš povedal:

  • „Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“
  • „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“
  • „Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“
  • „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
  • „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.“

Ježiš nás veľmi dobre pozná, preto nám zanechal tieto odkazy. Nech týchto pár viet nám pomôže upratať svoje vnútro, svoj život. Nech sú ako „čistiace prostriedky“, ktoré potrebujeme pri každom upratovaní.

Požehnaný pôst!

Share this post