Usmernenia od otca arcibiskupa

Usmernenia od otca arcibiskupa

Drahí veriaci,

otec arcibiskup nám posiela inštrukcie ohľadom situácie, ktorá nastala v krajine, vo svete. Vyzýva nás, aby sme využili čas, neprepadli totálnej nečinnosti. Pri zachovaní všetkých preventívnych a hygienických opatrení buďme opatrní, zodpovední, prezieraví no hlavne ľudskí a na duchovnej výške.

Zvlášť náš všetkých vyzýva ku každovečernej modlitbe posvätného ruženca o 20:00 hod. a k modlitbe ku Panne Márii Obišovskej.

Buďme zodpovední voči sebe, ale aj voči svojim blízkym a ostatným bratom a sestrám.

Žehnajú Vám Vaši duchovní otcovia

Share this post