USMERNENIA V ČASE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

USMERNENIA V ČASE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Drahí veriaci, 

prinášame vám nové usmernenia v čase zákazu vychádzania. Tento čas je pre nás, kresťanov, časom, kedy si zvlášť spomíname a modlíme sa za našich drahých zosnulých veriacich. Tu sa mnohí pýtajú na to najdôležitejšie: ako v tejto situácii  pomôcť zosnulým.  Boli sme zvyknutí na tzv. Dušičkovú oktávu získavania úplných odpustkov pre zosnulých.   Apoštolská penitenciária vydala k tejto otázke dekrét, ktorým oznamuje, že čas na získavanie odpustkov sa predlžuje na celý mesiac november. Celé znenie dekrétu si môžete pozrieť tu    Otcovia biskupi zároveň vydali stanovisko ohľadom celoplošného testovania.  

Neberme na ľahkú váhu nariadenia, aj keď sa nám niekedy nepáčia. Buďme voči sebe aj svojim blížnym zodpovední, lebo každý z nás je vzácny; každý z nás je v Božích očiach nenahraditeľný. Vyprosujeme si od Nebeského Otca pomoc a ochranu v týchto neľahkých časoch. Nech je dobro v nás väčšie, ako zlo okolo nás. 

Panna Mária, Matka Naša, prikry nás svojím ochranným plášťom.

Share this post