USMERNENIE

USMERNENIE

Drahí veriaci, dostali sme od otcov biskupov list ohľadom situácie, v ktorej sa nachádzame.

Prinášame vám výňatok toho listu:

„… od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov.

V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. Kňazi budú teda od štvrtku bohoslužby sláviť súkromne, bez účasti veriacich na prijaté omšové úmysly.

Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu.

Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba väčšie škody. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie.

Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné.“

Tak ako už bolo avizované, platí dišpenz od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej svätej omše do odvolania. Na svätých omšiach sa môžete zúčastňovať prostredníctvom Rádia Lumen,  TV Lux, či internetu. Aj keď budete vo svojich domovoch, je treba vzdať príslušnú úctu tomu, čo sa deje počas slávenia svätej omše. To znamená primerane sa obliecť a ničím sa nenechať  vyrušovať. Zjednoťme sa v modlitbe za spoločné dobro a za seba navzájom, lebo len s Božou pomocou prekonáme všetko, čo nás čaká.

Modlia sa za vás a o vaše  modlitby prosia Vaši duchovní otcovia.

Share this post