Už je to tu!

Už je to tu!

Už je to tu! Sľúbená kvapka krvi je už tu!

Tak ako sme sľúbili, v piatok pred močidľanským odpustom, 13. septembra, sa stretneme sa na fare na už tradičnej akcii – farskej kvapke krvi. Pozývame všetkých, ktorí si chcete predĺžiť víkend a zároveň  urobiť niečo pre svojho blížneho. Vy, ktorí nemôžete darovať krv, môžete prichystať pre darcov  a pracovníkov  NTSSR občerstvenie.

Tešíme sa na Vás!

Share this post