Vďaka

Vďaka

eucharistiaĎakujeme Pánu Bohu za prežitý víkend v našej farnosti, ktorý sme začali milosrdnou kvapkou krvi v piatok dopoludnia, pokračovali odpustovou sv. omšou večer v deň sviatku. Vyvrcholením víkendu bola odpustová slávnosť sv. Antona pustovníka. Vďaka patrí odpustovému kazateľovi  a všetkým, ktorí obohatili tento víkend svojou službou, prítomnosťou. Všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, aby sme ho mohli prežiť, čo najlepšie, najkrajšie, k väčšej sláve Božej. Pán Boh zaplať!

Share this post