Volejbalový turnaj 2018

Volejbalový turnaj 2018

V sobotu 17. februára 2018 sa v telocvični ZŠ na Sibírskej ulici v Prešove uskutočnil arcidiecézny volejbalový turnaj. Do tohoto turnaja sa zapojili aj mladí z našej farnosti. Farnosť reprezentovali dve družstvá: Jarovnice –  svätého Antona (Anton) a Jarovnice – Fatimskej Pannny Márie (Fatima). Mladí ukázali, že šport im nie je cudzí, zvlášť volejbal. Z turnaja donieslo družstvo Anton pohár za druhé miesto, pred nimi boli už len mladí z Kurimy.  Družstvo Fatima sa umiestnilo na 10. mieste pred Sačurovom, Pečovskou Novou Vsou 2 a CZŠ sv. Mikuláša Prešov. Mladým blahoželáme a tešíme sa s nimi.  Fotografie nájdete vo

 

Share this post