VÝZVA SV. OTCA

VÝZVA SV. OTCA

„A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.“ Mt 18:22

Svätý Otec František vyzýva všetkých veriacich, teda aj nás, na sviatok Zvestovania Pána, 25. 3.  o 12:00 hod., k spoločnej modlitbe Otče Náš za celý svet. Pripojme sa všetci, ktorí môžme, k spoločnej modlitbe a s pokorou prosme Nebeského Otca za svet, za ukončenie pandémie.  

V piatok, 27.3. o 18:00 hod. sa spojme prostredníctvom televízie Lux so Svätým Otcom pri adorácií a následnom Požehnaní mestu a svetu URBI ET ORBI. Toto požehnanie udeľuje Svätý Otec iba dvakrát do roka na Veľkonočnú nedeľu a vo sviatok Narodenia Pána, toto je výnimočná príležitosť, preto ju v týchto zlých časoch nepremárnime.

Do tretice dávame do pozornosti Krížovú cestu počas pandémie modlime sa ju spolu doma v rodine.

Modlime sa, prosme, volajme k Bohu a dostaneme to, o čo skutočne prosíme v hĺbke srdca. Pán Boh dopustí, ale nikdy neopustí!

Share this post