Vzácna návšteva

Vzácna návšteva

      Leto, čas dovoleniek a prázdnin je už nenávratne za nami. Čo nám ostalo sú zážitky a spomienky na krásne chvíle leta. Veľa o tom by nám vedeli povedať deti, ktoré sa zúčastnili HAPPY týždňa, chlapci, ktorí vyhrali futbalový turnaj, ale aj mnohí iní. Jedným zo silných zážitkov tohto leta je jedna návšteva našej farnosti.  Málokto vie, že 28. augusta našu farnosť navštívil kardinál, a to Jozef Kardinál Tomko. Cestou z Vysokých Tatier sa zastavil spolu s naším bývalým pánom kaplánom Petrom Obšitníkom aj u nás. Jeho návštevu nám dlho bude pripomínať tento zápis v kronike:

„Boh nech žehná túto farnosť, ktorá mi blízko pripomína radostné chvíle v misijných krajinách.                                                                                                                                                          24.8. 2017 Jozef Kardinal Tomko“

Share this post