Pokoj Vám, ja som to, aleluja!

Pokoj Vám, ja som to, aleluja!

„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“( Mt 28,20)

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva – smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť.

Nech vzkriesený Kristus vstane aj v našich srdciach a Jeho vykupiteľské dielo posilni našu nádej pre večný život.

Nezabudnime, že Kristus je VÍŤAZ! S Ním ešte nikto nikdy neprehral, bez Neho prehrali všetci…..

Share this post